İzmir Atatürk Lisesi

İZMİR ATATÜRK LİSESİ
İzmir Atatürk Lisesi
7 Mart 2020 Cumartesi

TARİH

Günümüzde Montrö ile Lozan Meydanları arasında yer alan İzmir Atatürk Lisesi, 1888 yılında yanan eski adliye binasında (bugünkü Vilayet Konağı'nın arkasında) 5 yıllık Mekteb-i İdâdî olarak eğitim-öğretime başlamıştır. (İlk müdür Abdurrahman Bey’dir.) 1890 yılında 7 yıllık idâdî, 1910 yılında sultânî olmuş, Cumhuriyet dönemine kadar Mekteb-i Sultânî olarak açık kalmıştır. Bu zaman zarfında Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Haşim, Mahmut Esat Bozkurt, Selim Sırrı Tarcan, Şükrü Saraçoğlu gibi değerli şahsiyetler öğretmen olarak görev yapmıştır.

1922-1923 eğitim-öğretim yılında liseye dönüşmüştür. "İzmir Erkek Lisesi", "İzmir Birinci Erkek Lisesi" adlarını kullanan okul, 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi adını almıştır. (Lise olduktan sonraki ilk müdür okul mezunlarından Rıdvan Nafiz Bey’dir.)

1993'te yabancı dil ağırlıklı lise olan okul, l997'de anadolu lisesine dönüşmüştür.

ÖZELLİKLER

  • 33.000 m² alan üzerine kurulu dört ana binadan oluşmaktadır.
  • Bir kısmı teknolojik donanımlı toplam 52 derslik mevcuttur.
  • İki fizik, bir kimya, bir biyoloji olmak üzere dört fen bilimleri laboratuvarı ve bir bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam beş laboratuvar bulunmaktadır.
  • 300 kişi kapasiteli konferans salonu bulunmaktadır.
  • Büyük bir resim atölyesi vardır.
  • 16.265 kitaba sahip kütüphane, süreli yayınlara abonedir.
  • Bilim olimpiyatlarına ve bilimsel proje yarışmalarına hazırlanma amaçlı iki bilim odası vardır.
  • Bir kapalı spor salonu, iki yapay çim futbol sahası, beş basketbol sahası bulunmaktadır.
  • Yemekhane mevcuttur.
  • Ön ve arka bahçede üç kantin yer almaktadır.

 

MARŞ

Bizim kalbimiz ilim ateşiyle doludur
Biz bağlıyız gönülden sevgili lisemize
Bugün tuttuğumuz yol inkîlabın yoludur
Yarının ümitleri genç nesil derler bize
Bize iman veriyor hür vatanın hür sesi
Ebediyen var olsun İzmir Atatürk Lisesi


Nurlu mefkûremize lise hayat veriyor
İlim bizim aşkımız Türklük bizim şanımız
Gideceğimiz yolu Gazimiz gösteriyor
Yaşasın Türk milleti yaşasın vatanımız
Bize iman veriyor hür vatanın hür sesi
Ebediyen var olsun İzmir Atatürk Lisesi


Güfte: Süleyman Sevgel
Beste: Ahmet Adnan Saygun

Yorumlar - Yorum Yaz