Kimler Aldandı

KİMLER ALDANDI?

ölüm saati - kıyamet 

22 Ocak 2010, Cuma

 ölüm saati - kıyamet


Kimler aldandı?

Cehennemi hesaba katmayan dindarlar aldandı.

Zirâ Kur'ân "Allah tarafından, hiç hesaba katmadıkları karşılarına çıkıverdi." buyurdu.


Söyle bana can dostum! Kimler aldandı?

Cennetteki yerini hazır zanneden inançlılar aldandı.

Zirâ Kur'ân "O öyle sizin ve kitap ehlinin kuruntu ve hayâlleriyle olacak iş değil." buyurdu.


Bir daha söyleyiver! Başka kimler aldandı?

Ölüm yokmuş gibi yaşayan dünyacılar aldandı.

Zirâ Kur'ân "Her nerede olursanız olun, ölüm size yetişir; eflâka set çekmiş surlarda olsanız bile! göklere yükselmiş burçlarda bulunsanız bile!" buyurdu.


Güzel dost! Anlat bana, daha kimler aldandı?

Ameline güvenen kullar aldandı.

Çünkü Peygamber Efendimiz "Zinhar aldanmayın. Hiç kimse ameli ile kurtulamaz." Soruldu, "Sen de mi yâ rasûlallah?" Cevap verdi, "Evet, ben de." buyurdu.


Başka kimler kandı; kimler aldandı?

Sâlih amel işlediğini sanan riyakârlar aldandı.

Çünkü Allah Teâlâ kudsî bir hadiste "Kim bir amel işler de o amele benimle birlikte bir başkasını ortak ederse, onu ve şirkini baş başa bırakırım." buyurdu.


Anlatıver hakim! Sonra kimler aldandı?

Âleme telkin verip, kendisini unutan vâizler aldandı.

Zirâ Kur'ân "İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Hâlbuki kitap okuyorsunuz! Artık akıl etmez misiniz?" buyurdu.


Başka var mı? Daha kimler aldandı?

Rabbini bırakıp nefsine kulluk edenler aldandı.

Zirâ Kur'ân "Gördün mü o nefsini ilâh edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunu işitirler veya akıl ederler mi sanıyorsun? Onlar sanki hayvan gibi, hatta gidişçe daha da sapkındırlar." diye buyurdu.


Hele bir anlat sevgili dost! Başka kimler aldandı?

Rahmete güvenip kendini emniyette sanan kötü huylular aldandı.

Zirâ Kur'ân "Allah'ın kendilerine kuracağı plândan emin mi oldular? Kendilerine yazık eden kavimlerden başkası Allah'ın azâbından emin olmaz." buyurdu.


Hele bir daha anlat! Daha başka kimler aldandı?

Yolunun doğruluğundan şüphe etmeyen kendini bilmezler aldandı.

Zirâ Kur'ân "Tuttukları yol sebebiyle dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmiştir de, zannederler ki cidden iyi bir iş yapıyorlar." buyurdu.


Göster bana can dost! Daha kimler aldandı?

Kendini hizmette bilip, kılını dahi kıpırdatmayanlar aldandı.

Zirâ Kur'ân "Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlere, oldukları yere mıhlanıp kalanların çok çok üzerinde bir ecr-i azîm ihsan etmiştir." buyurdu.


Avaz et hatip, avaz! Ta ki herkes duysun! Hele kimler aldandı?

Nasıl desem, bilmem ki? Namazsızlar aldandı.

Hele bir baksana, Kur'ân bunu nasıl buyurdu? "Ashâb-ı Yemîn Cennet'ten seslenip mücrimlere sorar, 'Sizin bu Sekar Cehennemi'ne girmenize ne sebep oldu?' diye. Onlar da 'Biz namaz kılanlardan değildik.' diye cevap verir."


Kim canını yaktı, kimler aldandı?

"Ben bundan sonra kurtulamam!" diyen meyûslar aldandı.

Zirâ Kur'ân "De ki! Kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin çünkü Allah bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz o gafûr ve rahîmdir. Onun için ümidinizi kesmeyin de, başınıza azâp gelmeden evvel tövbe ile rabbinize dehâlet edin ve ona hâlis Müslümanlık yapın. Sonra kurtulamazsınız." buyurdu.


Ey güzel hayırhah! Anlatıver, kimler aldandı?

"Allah dilemeseydi günahkâr mı olurdum?" diyen kaderciler aldandı.

Zirâ Kur'ân "İnsanların, 'Eyvah! Allah'ın huzurunda işlediğim kusurlardan dolayı yazık bana! Doğrusu ben alay edenlerdendim.' yahut 'Allah bana yolunu gösterse idi ben de takvâ sahiplerinden olurdum.' diyenlerinden olmayın." buyurdu.


Ey nâsih! De bana daha kimler aldandı?

"Keşke her günahım bunun gibi olsa! diyen günahkârlar aldandı.

Zira sahâbe Enes şöyle anlattı: "Sizler, size göre saç kılından ince, kıymeti olmayan işler yapıyor, günahlar işliyorsunuz. Lâkin biz onları Rasûlullah zamanında helâk olma sebebi sayıyorduk."


Anlat, anlat! Daha kimler aldandı?

"Bakma, benim kalbim temiz!" diyen amelsizler aldandı.

Zirâ Kur'ân "Zamana yemin olsun ki insan mutlak hüsrandadır. Ancak iman edip sâlih amel işleyenler müstesnâ!" buyurdu.


Başka kimler, daha kimler aldandı?

"Bir lokma, bir hırka devirleri geçti artık. Bu zamanda her şey para!" diyen zenginler aldandı.

Zirâ Kur'ân "Oyaladı o mal çokluğu kuruntusu sizleri! Ta ki ziyaret edişinize kadar kabirleri. Öyle değil, ileride bileceksiniz. Sonra öyle değil, ileride bileceksiniz. Öyle değil, ilm-el yakîn bileceksiniz. Yemin olsun ki o cehennem ateşini çaresiz, göreceksiniz. Sonra yemin olsun ki onu çaresiz, ayn-el yakîn göreceksiniz. Sonra o gün her nîmetten mutlaka hesaba çekileceksiniz." buyurdu.


Hele bir deyiver! Sonra kimler aldandı?

"Bu zamanda da bu olur mu canım?" diyen cahiller aldandı.

Zirâ Kur'ân "Rabbinin kelimesi doğrulukça da, adaletçe de tam kemâlindedir. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. İşiten de odur, bilen de odur. Yerdekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar." buyurdu.


Bahset bana! Daha kimler aldandı?

"Göreceksin, biz nice hacı hocadan önce gireceğiz cennete!" diyen zavallılar aldandı.

Zirâ Kur'ân "Şüphesiz korunan takvâ sahipleri içindir rablerinin katındaki Naîm Cenneti. Artık Müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız? Neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa size mahsus bir kitap var da, onda şu dersi mi okuyorsunuz?" buyurdu.


Bir daha söyle! Kim kandı, kimler aldandı?

"Hem ondan, hem bundan lazım. Öyle tek taraflı olmaz!" diyen sözde çağdaşlar aldandı.

Zirâ Kur'ân "İyi amelleri kötüleriyle karıştırdılar." buyurdu.


Konuş hatip konuş! Başka kimler aldandı?

"O kadar incesine aklım ermez!" diyen akıllılar aldandı.

Zirâ Kur'ân "Onlar dünya hayatını zâhiren biliyorlar. Âhiret hakkında ise tamâmen gâfiller." buyurdu.


Bahsediver hatip! Daha kimler aldandı?

"Bu da bir şey mi canım? Millet ne günahlar işliyor!" diyen suçlular aldandı.

Zirâ Kur'ân "Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandığınız! Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz." ve "Şüphe yok ki bütün yaptıklarınızdan mes'ûl tutulacaksınız." buyurdu.


Anlatıver dostum! Daha başka kimler aldandı?

"Benim babam da hacı!" diyen evlat aldandı.

Çünkü baksana dalgalar arasındaki inkârcı oğlu için yalvaran Nuh Peygamber'e Kur'ân'da ne denildi? "Ey Nuh. O senin ailenden değildir. O, doğru olmayan bir iştir. Şu halde, hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Onun kurtulması için dua ederek cahillerden olmandan seni men ederim."


Haber et hatip, haber! Başka kimler aldandı?

"Ben gıybet etmiyorum ki. Olanı söylüyorum." diyenler aldandı.

Zira Peygamber Efendimiz bir gün sordu, "Bilir misiniz gıybet nedir?" diye. Ashâb, "Allah ve rasûlü daha iyi bilir." dedi. Efendimiz, "Kardeşini beğenmeyeceği şekilde anmandır." buyurdu. Soruldu, "Ya söylediğimiz şey onda varsa?" Cevap verdi Efendimiz, "Eğer varsa, onu gıybet ettin demektir. Şayet söylediğin onda yoksa, o zaman da ona iftira ettin demektir."


Daha kim yandı, kimler aldandı?

"İşlediysek biz işledik. Azâbını çeker, diyetini öderiz." diyen bedbahtlar aldandı.

Zirâ Kur'ân "Yemin olsun ki rabbinizin azabından onlara velev bir nefhâ, bir kıvılcım dokunuverse 'vay bizlere' derler." buyurdu.


Vah nâsih vah! Demek, bunca insan aldandı?

Güzel dost! Bir bilsen, daha kimler aldandı?

 ölüm saati - kıyamet

Bir karınca yuvasını kaybetse, "o gece yatamam" kaygımız vardır.

Bir yaprak dalından düşse, "yüreğim burkulur" duygumuz vardır.

Ha kutuplarda bir Eskimo genci, ha Afrika'da bir garip zenci.

Fark etmez ne dili, ne dini, ne de rengi.

Mademki insandır, saygımız vardır.

 ölüm saati - kıyamet

Yetim bir kızı evlendirirseniz, fakir bir delikanlıya sermaye verirseniz, darda kalan bir insanın borcunu karşılarsanız Cenâb-ı Hak buna karşılık "Kaderinizi yumuşatırım." yani bir anlamda "Kaderinizi değiştiririm. Kaderinizdeki zorlukları, sizin tahammül edemeyeceğiniz birtakım hikmetleri güzelliklere çeviririm." diyor.


Yorumlar - Yorum Yaz