Tarihi İzmir Haritaları

 

Harita İçeriği

Tarih

Kitabı Bahriye, Piri Reis1513
İzmir Körfezi (Kitabı Bahriye, Piri Reis)1519
Karantina Adası (Kitabı Bahriye, Piri Reis)1519
Üç asır önce İngilizlerce hazırlanan "Smerna Portus" (İzmir Limanı) haritası

1. Frenk Sokağı (336 yıl önce bile mevcutmuş)

2. Fransız İskelesi

3. Yeni pazar

4. Eski Hisar (Liman Kalesi)

5. İç Liman (savaş gemileri ve küçük gemiler için)

6. Tiyatro

7. Aziz Polikarp Ağacı

8. Eski Kale (Kadifekale)

9. Anıt

10. Aziz Polikarp Türbesi

11. İki Erkek Kardeş Tepeleri (Bir de Üç Kız Kardeş Tepeleri varmış aynı civarda ki aşağılardaki 1771 tarihli denizcilik haritasında görülebilir.)

12. Gözetleme kulesi veya kale

13. Banyolar

14. Meles Çayı

15. Homer veya Janus Mabedi

16. Gemilerin akıntı yönü

1682
Üç asır önce Almanlarca hazırlanan "de Golf van Smirne" (İzmir Körfezi) haritası

Haritanın sağ altında Kadifekale ve Stadyum resmedilmiş.

1688
Üç asır önce Fransızlarca hazırlanan "Baye de Smirne" (İzmir Körfezi) haritası

Fochia: Foça

Hermus: Hermes Nehri, Gediz Nehri

Nova Fochia: Yeni Foça

Golfe de Sanderli: Çandarlı Körfezi

Menimen: Menemen

Rade de Smyrne: İzmir Limanı

Isles de Vourla: Urla Adacıkları

Cara Boroun: Karaburun

Gesmé: Çeşme

Haritanın sağ altında Kadifekale, onun da sağında Meles Çayı görülüyor. (Çayın üzerindeki Kervan Köprüsü bile resmedilmiş.)

1717
İngilizlerce hazırlanan İzmir Körfezi denizcilik haritası

Haritanın sağ altında Kadifekale ve Stadyum resmedilmiş.

1777
Fransızlarca hazırlanan İzmir Körfezi haritası

Haritanın sağ üstünde Kadifekale resmedilmiş.

1782
Fransızlarca hazırlanan İzmir Körfezi denizcilik haritası

Monimens: Menemen

Cardile: Karşıyaka

"Castel Sevasate" yazılı yer Üç Kız Kardeş Tepeleri, "Chipe mam ele" yazılı yer İki Erkek Kardeş Tepeleri

"Chateau Smirne" yazılı yer Kadifekale, onun güneyindeki "Vieux Chateau" yazılı yer Eski Kale

1804
İzmir-Efes arasını gösteren harita

Sedikivi: Seydiköy (Gaziemir)

Gumulderu: Gümüldür

Lebedus: Ürkmez

Ipsili: Doğanbey

Cayster Fl.: Küçük Menderes Nehri

Metropolis: Torbalı

Ephesus: Efes

1828
Almanca İzmir planı

Alttaki Türk bölgesinde Türk ve Yahudi mahalleleri, üstteki Frenk bölgesinde Rum ve Levanten mahalleleri, iki bölge arasında Ermeni mahallesi mevcuttur.

Planın en altında Kadifekale, onun solunda Antik Stadyum görülüyor.

?
Alt ortada Agora1800 başları
Ortada Kadifekale, alt solda Buca1834
Ortada Kadifekale, alt solda Buca1860
Kordon civarı1876
İç Körfez1882
Dev Alman haritası (5370x4775)1905
En altta Kadifekale, solunda stadyum, Kale'nin hemen üstünde antik tiyatro

Altta: Türk ve Yahudi bölgeleri

Ortada: Ermeni bölgesi

Üstte: Rum ve Levanten bölgeleri

1905
Birinci ve ikinci Kordon, Fasula MeydanıHaziran 1905
İngiliz İskelesi, Frenk Sokağı, Pasaport civarıHaziran 1905
Ferhaneler, Santa Maria Kilisesi civarıHaziran 1905
Borsa, Gritikos Han, Arapyan Çarşısı civarıHaziran 1905
Gümrük önü, Çiviciler Çarşısı, Çakaloğlu Han civarıHaziran 1905
Sarıkışla, Sulu Mezar, Kemeraltı civarıHaziran 1905
Aziz Polikarp, Rum Hastanesi civarıHaziran 1905
Aya Yorgi, Aya Fotini, Büyük Vezir Han civarıHaziran 1905
Aya Yorgi, Aya Fotini, Küçük Vezir Han (plan)?
Basmane, Yapıcıoğlu, Kemeraltı civarı?
(anlaşılamadı)?
Kızlarağası Hanı, Hisar Camii civarıHaziran 1905
Pasaport-Basmane arası1908
Fransızların çizdiği İzmir planı

Alt soldaki plan: Fransız Gümrüğü

Alt ortadaki plan: Kapılar semti

(Plan 1922 yılında Yunancaya çevrilmiş.)

1913
Fransızca büyük İzmir planı (4437x2565)

Alt solda Türk Mahallesi, onun üstünde Yahudi Mahallesi, ortada Rum Mahallesi, en üstte Frenk Mahallesi

Büyük 4 rakamının hemen alt solundaki Caserne d'Int. yazılı yer Konak Meydanı'ndaki Sarıkışla'dır.

?
Birinci ve İkinci Kordon civarı (plan)1918
Liman civarı (plan)1918
Pasaport civarı (plan)1918
İzmir Körfezi1922
İzmir ve Manisa1922
İzmir ili civarının Levanten haritası?
İzmir ve civarının haritası?
Eski liman - yeni liman farkını gösteren kroki1940
Osmanlı Dönemi İngilizce İzmir Planı

Sarı bölge: Konak Meydanı'ndaki Sarıkışla

Yeşil yol: Frenk Sokağı

Kırmızı bölge: Rum Aya Fotini Kilisesi

?